ZAPISY - Tup Tup Małych Stóp Przedszkole

Logo
facebook
istagram-link
Przejdź do treści
ZAPISY
linia podziału
KARTA ZGŁOSZENIA DO PRZEDSZKOLA TUP TUP MAŁYCH STÓP
rok 2024-2025
* Pola obowiązkowe
** Jeśli informacja w polu nie dotyczy wpisać ,,BRAK,,1. DANE DZIECKA

2. CHOROBY (JAKIE)

3. CZY DZIECKO POSIADA ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, JEŚLI TAK TO JAKIE LUB OPINIĘ PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ

4. DEKLARACJA NA POSIŁKI (PROSZE ZAZNACZYĆ POLE WYBORU)

CATERING
WE WŁASNYM ZAKRESIE
5. ALERGIE

6. INFORMACJA O RODZEŃSTWIE, JEŚLI DZIECKO POSIADA PROSZĘ WPISAĆ IMIĘ I NAZWISKO ORAZ WIEK DZIECKA7. DANE RODZICÓW / OPIEKUNOW PRAWNYCH
MATKA


OJCIEC


8. OSOBY UPOWAŻNIONE DO ODBIORU DZIECKA Z PLACÓWKI
OSOBA 1


OSOBA 2


OSOBA 3


! W SYTUACJI ZMIANY OSOBY ODBIERAJĄCEJ DZIECKO NIEWYMIENIONEJ W TABELI/FORMULARZU PROSIMY O DOSTARCZENIE OPIEKUNOM PISEMNEJ INFORMACJI O TYM, KTO BĘDZIE ODBIERAŁ DZIECKO Z PLACÓWKI (IMIĘ, NAZWISKO, NUMER TELEFONU) !
9. CZY WYRAŻAJĄ PAŃSTWO ZGODĘ NA PUBLIKACJĘ
(WŁAŚCIWE ZAZNACZYĆ)

 ZDJĘCIA
 PRACE PLASTYCZNE
 WIERSZE, PIOSENKI
10. CZY WYRAŻAJĄ PAŃSTWO ZGODĘ NA KONSULTACJĘ W PLACÓWKACH
(WŁAŚCIWE ZAZNACZYĆ)

 LOGOPEDA
 PSYCHOLOG
 PEDAGOG
 PIELĘGNIARKA
11. W RAZIE POTRZEBY SKORZYSTANIA Z POMOCY MEDYCZNEJ
(WŁAŚCIWE ZAZNACZYĆ)

WYRAŻAM ZGODĘ
NIE WYRAŻAM ZGODY

TipTUP TUP MAŁYCH STÓP
Punkt Przedszkolny i Przedszkole
55-020 Żórawina
ul. Urzędnicza 4a i 4b
facebook
istagram-link
Wróć do spisu treści